Weapons Kata


An amazing bow kata done at the WKC 2013 world tournament in Taranto, Italy.